Beschermingsbewind
De wet kent twee situaties op basis waarvan beschermingsbewind kan worden aangevraagd. Wanneer iemand door lichamelijke of geestelijke omstandigheden tijdelijk of permanent de eigen financiële zaken niet (meer) kan behartigen. Of wanneer er meerdere schulden zijn opgebouwd waarvoor iemand zelf geen oplossing meer voor kan vinden. Dan is er sprake van problematische schulden. Voorwaarde voor beschermingsbewind is wel dat de aanvrager meerderjarig* is.

De draad weer oppakken
De kantonrechter kan tijdens een zitting Samen in Bewind als uw (beschermings)bewindvoerder benoemen. Wij gaan samen met u de draad weer oppakken. 

Taken die uw bewindvoerder uitvoert zijn onder andere:                                 
•    Budgetplan voor u opstellen en uitvoeren
•    Mogelijkheden diverse toeslagen en uitkeringen voor u onderzoeken en aanvragen 
•    Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor u aanvragen
•    Belastingaangifte voor u verzorgen
•    Contact voor u onderhouden met diverse instellingen en instanties
•    Ziektekosten voor u declareren
•    Uw post behandelen (ons kantoor wordt uw postadres)
•    Betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast voor u treffen

Samen in Bewind neemt uw financiële zorgen uit handen. Wij streven ernaar dat u op termijn weer zelfredzaam bent. Wij bekijken dan ook samen of u wellicht in de toekomst weer zelfstandig uw financiën kunt gaan beheren.

De volgende personen of instellingen kunnen bewind, mentorschap of curatele aanvragen of wijzigen:

•    u zelf
•    uw partner
•    uw familieleden tot in de vierde graad:
      ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
•    de officier van justitie (als u bijvoorbeeld geen familie heeft)
•    de instelling waar u verblijft of wordt behandeld (via de directeur van de instelling)

 

Verzoek tot wijziging bewindvoerder
Wilt u een andere bewindvoerder? Dan kan een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend, liefst met de bereidverklaring van een nieuw aan te stellen bewindvoerder. Het komt voor dat Samen in Bewind wordt benaderd met de vraag een al bestaand bewind over te nemen. In dat geval nemen wij altijd contact op met de huidige verantwoordelijke bewindvoerder, voordat een wijziging in gang wordt gezet. Uw belang staat daarbij in alle gevallen voorop.KvK: 80780474

 
© 2023 Samen in Bewind BV