Formulieren

Informatie brochure curatele, bewind en mentorschap

Intakeformulier bewindvoering
Open dit formulier, kies met pijltje voor 'downloaden of opslaan' op uw bureaublad. 
Formulier kan geheel op het scherm ingevuld worden.
Dan nogmaals opslaan, printen, ondertekenen en inclusief bijlagen opsturen.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.


Ontevreden?
Bent u ontevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Of over uw declaratie?
Dan verzoeken wij u dit altijd eerst samen met ons te bespreken.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u vragen om de klacht voor te leggen aan een collega-bewindvoerder.
Deze kan u dan zijn kijk op de zaken geven.

Samen in Bewind zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.


Klacht?
Leidt ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u een klacht indienen bij de:

Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
Dorpsstraat 24 AB
2912 CB  Nieuwerkerk aan den IJssel
www.bpbi.nl

Het staat u ook altijd vrij om een klacht in te dienen bij de:

Kantonrechter
Postbus 1998
6201 BZ  Maastricht
Tel. 088 – 361 22 22 (vraagt u naar het bewindsbureau Maastricht)

 
Klachtenregeling Samen in Bewind

KvK: 140 93 683
Aangesloten bij Branchevereniging PBI
© 2018 Samen in Bewind