Formulieren

Informatie brochure curatele, bewind en mentorschap

Intakeformulier bewindvoering
Open dit formulier, kies met pijltje voor 'downloaden of opslaan' op uw bureaublad. 
Formulier kan geheel op het scherm ingevuld worden.
Dan nogmaals opslaan, printen, ondertekenen en inclusief bijlagen opsturen.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.


Kwaliteitseisen
Jaarlijks moeten wij aantonen dat wij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen.
Het Landelijke Kwaliteitsbureau (LKB) van de Rechtbank voert deze handhaving uit.

Bent u onverhoopt ontevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? 
Dan verzoeken wij u dit altijd eerst samen met ons te bespreken.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u vragen om de klacht voor te leggen aan een collega-bewindvoerder.
Deze kan u dan zijn kijk op de zaken geven.

Samen in Bewind zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Het staat u ook altijd vrij om een klacht in te dienen bij de:

Kantonrechter
Postbus 1998
6201 BZ  Maastricht
Tel. 088 - 361 22 22 (vraagt u naar het bewindsbureau Maastricht)

Klachtenregeling Samen in Bewind BV

KvK: 80780474

 
© 2023 Samen in Bewind BV