Kosten
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de Rechtbank.

Heeft u een uitkering of minimum inkomen? Dan kan het moeilijk zijn om, naast alle vaste lasten, ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Als u hier recht op heeft, vraagt Samen in Bewind deze bijzondere bijstand voor u aan.

 

 

KvK: 80780474

 
© 2023 Samen in Bewind BV