Kosten
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld door de Kantonrechter. Heeft u een uitkering of minimum inkomen? Dan kan het moeilijk zijn om, naast alle vaste lasten, ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen.
Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Als u hier recht op heeft, vraagt Samen in Bewind deze bijzondere bijstand voor u aan.

Tarieven beschermingsbewind 2018

 

 

 

KvK: 140 93 683
Aangesloten bij Branchevereniging PBI
© 2018 Samen in Bewind