Wilt u gebruikmaken van onze dienstverlening?
Dan neem ik (Jeroen Bokern, bewindvoerder) contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak voor een intakegesprek. Daarna volgt er een bezoek bij u thuis of eventuele instelling waar u verblijft. Bij dit intakegesprek staat onze kennismaking centraal. Voor dat eerste gesprek is het handig als u alle financiële stukken klaarlegt. Ook hebben wij doorgaans een kopie van uw identiteitsbewijs nodig (indien dit een identiteitskaart betreft, hebben wij een kopie van voor- en achterkant nodig).

Verbinding
Tijdens het intakegesprek kunnen we beoordelen of er sprake is van wederzijds vertrouwen (een klik). Daarbij wil ik als bewindvoerder duidelijk het gevoel krijgen dat u voldoende gemotiveerd bent om uw problemen op te lossen. Want we zullen een aantal jaar moeten kunnen samenwerken. Het is dus een verbinding voor langere tijd die we samen aangaan. Tijdens het gesprek krijgt u ook uitleg over het te volgen traject, waarbij tevens onze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak.

Verzoekschrift
Wanneer u zich aanmeldt voor bewindvoering, zal een verzoekschrift worden ingediend bij de Rechtbank. Dit verzoekschrift vullen we samen in. De bewindvoering kan dan direct worden aangevraagd. U dient er wel rekening mee te houden dat er tussen het indienen van het verzoek en de uiteindelijke uitspraak van de Rechtbank enige weken kan zitten. In die tussenliggende tijd kan ik formeel uw financiën nog niet beheren. Uiteraard kan ik u in deze tijd wel al adviseren welke stappen u kunt ondernemen om verdere problemen te voorkomen.

Wat gebeurt er na uitspraak van uw beschermingsbewind?
Wij openen op uw naam een zogenaamde ‘beheerrekening’. Dat is een rekening waarop uw inkomen binnenkomt en waarvan uw rekeningen worden betaald. Die beheerrekening staat op uw naam, maar wordt door Samen in Bewind beheerd. Ook openen wij een ‘leefgeldrekening’. Naar deze rekening maken wij periodiek een vast bedrag aan leefgeld over. Dit bedrag is voor uw dagelijkse uitgaven. Als uw budget het toelaat, kunnen wij geld voor u reserveren voor extra uitgaven.

Samen in Bewind informeert werkgever of uitkeringsinstantie, verhuurder, energieleverancier, verzekeringen, banken, eventuele schuldeisers en andere betrokken partijen over de getroffen maatregel.

Samen in Bewind gaat altijd na of er inkomstenbronnen zijn waarvoor u in aanmerking komt, maar waar u geen gebruik van maakt. In alle gevallen dient u er zelf voor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de vaste lasten te kunnen betalen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in uw (leef)omstandigheden. Als u bijvoorbeeld werkloos wordt, dient u zelf een uitkering aan te vragen. En deze – als u werk vindt – weer stop te zetten. Samen in Bewind kan u hierbij - indien gewenst - wel behulpzaam zijn.KvK: 140 93 683
Aangesloten bij Branchevereniging PBI
© 2018 Samen in Bewind